Wednesday 26 May 2021

Prayers 26/27th May 2021, Gebete 26./27. Mai 2021, Dualar 26/27 Mayıs 2021,
Creator God I come before you 

And seek your peace

Let me be still in your presence

The Holy One who is here

 

Song “Sunday”

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 29 

 

The voice of the Lord divides flames of fire.
The voice of the Lord shakes the wilderness;
The Lord shakes the wilderness of Kadesh.
The voice of the Lord makes the deer give birth
And strips the forests bare;
And in His temple everything says, “Glory!”

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “Come thou Fount”

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

Put fire in our hearts 

And sends us your Spirit

To renew our hopes and dreams

To remind us that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is with us. 

In Jesus Name we pray

Amen.

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Schöpfergott, ich komme vor dich

Und suche deinen Frieden

Lass mich noch in deiner Gegenwart sein

Der Heilige, der hier ist

 

Lied "Sonntag"

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

Wie ich vor deinen Thron komme

Verbeuge dich vor dir

Mögen meine Gebete zu dir aufsteigen

Und dein Segen regnet auf mich herab

 

Das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Psalm 29

 

Die Stimme des Herrn teilt die Flammen des Feuers.

8 Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste;

Der Herr erschüttert die Wüste von Kadesch.

9 Die Stimme des Herrn lässt die Hirsche gebären

Und streift die Wälder frei;

Und in seinem Tempel sagt alles: "Ehre!"

 

Wir beten für alle, die wir in unseren Herzen tragen.

 

Für Israel, Palästina, Kolumbien, Indien, Brasilien, Russland, Ukraine, Jemen, Myanmar, die Rohingyas, die Uiguren, Hongkong, Nigeria, Weißrussland, Eritrea, Äthiopien, Syrien, Iran, die USA, unser eigenes Land, Klimawandel, Ärzte und Krankenschwestern, Betreuer, Lehrer, diejenigen, die mit Ungerechtigkeit konfrontiert sind, unsere Familien und Freunde und wir selbst ... Der Geist des lebendigen Gottes, der bei uns gegenwärtig ist, tritt jetzt in unseren Körper, Geist und Seele ein und heilt uns von allem, was uns schadet. Lass deine Engel zu dieser Zeit neben uns sein. In Jesu Namen beten wir.

 

Lied "Komm du Brunnen"

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

Zünde Feuer in unsere Herzen

Und sendet uns deinen Geist

Um unsere Hoffnungen und Träume zu erneuern

Um uns daran zu erinnern, dass ein neuer Weg immer möglich ist

Im Leben, im Tod und jenseits des Todes

Gott ist mit uns.

In Jesu Namen beten wir

Amen.

 

Mit Dank an © Iona Community angepasst

 

Yaratıcı Tanrı senden önce geliyorum

Ve huzurunu arıyorsun

Hâlâ huzurunda olmama izin ver

Burada olan kutsal olan

 

"Pazar" şarkısı

https://youtu.be/rVkJsyNmtpY

 

Tahtın önüne gelirken

Senden önce eğil

Dualarım sana yükselsin

Ve kutsamaların üzerime yağar

 

Rab'bin Duası bizim dilimizde

 

Mezmur 29

 

Rab'bin sesi alevleri böler.

8 RAB'bin sesi çölü sarsıyor,

Lord, Kadeş'in vahşi doğasını sallar.

9 Rab'bin sesi geyiği doğurur

Ve ormanları çıplak bırakır;

Ve O'nun tapınağında her şey "Şan!" Diyor.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, kendi ülkemiz, iklim değişikliği, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle yüzleşenler, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz… Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu bedenlerimize, zihnimize ve ruhlarımıza girer ve bize zarar veren her şeyden bizi iyileştirir. Melekleriniz bu zamanda yanımızda olsun. İsa Adında dua ediyoruz.

 

Şarkı "Come thou Fount"

https://youtu.be/NjfToqk5w5g

 

Kalplerimizi ateşe ver

Ve bize ruhunu gönderiyor

Umutlarımızı ve hayallerimizi yenilemek için

Bize yeni bir yolun her zaman mümkün olduğunu hatırlatmak için

Hayatta, ölümde ve ölümün ötesinde

Tanrı bizimle.

İsa adına dua ediyoruz

Amin.

 

Uyarlanmış © Iona Topluluğu sayesinde

  

Winter

Winter

Total Pageviews