Thursday 6 May 2021

Prayers 6/7th May 2021, Doa 6/7th Mei 2021, Rugăciuni 6/7 mai 2021


We thank you for the morning Light and evening rest

We begin and end our day by praising and thanking you

Open our hearts and our minds 

To your creative healing Spirit

 

Song  “He will hold me fast”

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

Loving God

We often get it wrong

Come within us 

And heal and forgive us

So that we may know 

Your joy and your peace

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading 1 Corinthians 15

 

That which you sow does not come to life unless it dies; 37 and that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps of wheat or of something else.

 

Prayer 

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “There is nothing to fear”


https://youtu.be/9cDyS5hWmHM


Blessing

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Kami berterima kasih atas Cahaya pagi dan istirahat sore

Kami memulai dan mengakhiri hari kami dengan memuji dan berterima kasih

Buka hati dan pikiran kita

Untuk Roh penyembuhan kreatif Anda

 

Lagu "Dia akan memelukku dengan cepat"

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

Doa untuk bantuan Tuhan

 

Mencintai Tuhan

Kami sering salah

Masuklah ke dalam diri kami

Dan sembuhkan dan maafkan kami

Agar kita tahu

Sukacita dan kedamaian Anda

 

Kami mengucapkan Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Membaca 1 Korintus 15

 

Apa yang Anda tabur tidak akan hidup kecuali mati; 37 dan apa yang kamu tabur, kamu tidak menabur tubuh yang akan ada, tetapi sebutir biji-bijian, mungkin dari gandum atau yang lainnya.

 

Doa

 

Kami berdoa untuk semua orang yang kami kenal yang membutuhkan bantuan dan doa kami… .dan banyak orang lain yang kami bawa di dalam hati kami.

 

Untuk India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uighur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, negara kita sendiri, perubahan iklim, dokter dan perawat, perawat, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, keluarga dan teman kita dan diri kita sendiri…

 

Roh Tuhan yang Hidup yang hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran dan roh kita dan menyembuhkan kita dari semua yang merugikan kita. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Lagu "Tidak ada yang perlu ditakuti"

https://youtu.be/9cDyS5hWmHM

 

Berkat

 

Tuhan untuk memelukku

Tuhan untuk mengelilingi saya

Tuhan dalam tidurku

Tuhan saat saya bangun

Tuhan dalam pengawasan saya

Tuhan dalam harapanku

Tuhan dalam hidupku

Tuhan di dalam jiwaku

Tuhan di hatiku

 

Dengan terima kasih kepada © Iona Community yang diadaptasi

 

Vă mulțumim pentru odihna ușoară și seara de dimineață

Începem și încheiem ziua noastră lăudându-vă și mulțumindu-vă

Deschide-ne inimile și mințile

Spiritului tău creativ de vindecare

 

Cântec „El mă va ține tare”

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

Rugăciunea pentru ajutorul zeilor

 

Iubind pe Dumnezeu

De multe ori greșim

Intră în noi

Și vindecă și iartă-ne

Ca să știm

Bucuria și pacea ta

 

Rugăm Domnul în limba noastră

 

Citind 1 Corinteni 15

 

Ceea ce semeni nu prinde viață decât dacă moare; 37 și ceea ce semeni, nu semeni trupul care urmează să fie, ci un bob gol, poate de grâu sau de altceva.

 

Rugăciune

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem, care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre .... și de mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru India, Brazilia, Rusia, Ucraina, Yemen, Myanmar, Rohingya, uigurii, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, SUA, țara noastră, schimbările climatice, medici și asistenți medicali, îngrijitori, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri și noi înșine ...

 

Duhul Dumnezeului viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și ne vindecă de tot ceea ce ne dăunează. Lasă îngerii tăi să fie lângă noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm.

 

Cântec „Nu este nimic de temut”

https://youtu.be/9cDyS5hWmHM

 

Binecuvântare

 

Dumnezeu să mă îmbrace

Doamne să mă înconjoare

Doamne în somnul meu

Doamne în trezirea mea

Doamne în ochii mei

Doamne, în speranța mea

Doamne în viața mea

Doamne în sufletul meu

Doamne în inima mea

 

Cu mulțumiri © Iona Community adaptat

  

Winter

Winter

Total Pageviews