Friday 7 May 2021

Prayers 7/8th May 2021, Doa 7/8th Mei 2021, Rugăciuni 7/8 mai 2021We thank you for the morning Light and evening rest

We begin and end our day by praising and thanking you

Open our hearts and our minds 

To your creative healing Spirit

 

Song “The Spirit lives to set us free”

https://youtu.be/dnt4ST8HGQA

 

Loving God

We often get it wrong

Come within us 

And heal and forgive us

So that we may know 

Your joy and your peace

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Isaiah 12 

 

Behold, God is my salvation,
I will trust and not be afraid;
For the Lord God is my strength and song,
And He has become my salvation.”

 

Prayer 

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song ‘My Refuge”

https://youtu.be/NpNs3rGKmRw

 

Blessing

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adaptedVă mulțumim pentru odihna ușoară și seara de dimineață

Începem și încheiem ziua noastră lăudându-vă și mulțumindu-vă

Deschide-ne inimile și mințile

Spiritului tău creativ de vindecare


Cântec „Duhul trăiește pentru a ne elibera”

https://youtu.be/dnt4ST8HGQA


Iubind pe Dumnezeu

De multe ori greșim

Intră în noi

Și vindecă și iartă-ne

Ca să știm

Bucuria și pacea ta


Rugăm Domnul în limba noastră


Citind Isaia 12


Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,

Voi avea încredere și nu mă voi teme;

Căci Domnul Dumnezeu este puterea și cântarea mea,

Și El a devenit mântuirea mea ”.


Rugăciune


Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem, care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre .... și de mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.


Pentru India, Brazilia, Rusia, Ucraina, Yemen, Myanmar, Rohingya, uigurii, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, SUA, țara noastră, schimbările climatice, medici și asistenți medicali, îngrijitori, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri și noi înșine ...


Duhul Dumnezeului viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și ne vindecă de tot ceea ce ne dăunează. Lasă îngerii tăi să fie lângă noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm.


Cântecul „Refugiul meu”

https://youtu.be/NpNs3rGKmRw


Binecuvântare


Dumnezeu să mă îmbrace

Doamne să mă înconjoare

Doamne în somnul meu

Doamne în trezirea mea

Doamne în ochii mei

Doamne, în speranța mea

Doamne în viața mea

Doamne în sufletul meu

Doamne în inima mea


Cu mulțumiri © Iona Community adaptat

  

Winter

Winter

Total Pageviews