Thursday 10 June 2021

Prayers 10/11th June 2021, Doa 10/11 Juni 2021, Dualar 10/11 Haziran 2021,I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in my brokenness

God in our meeting 

God in our parting

 

Song  “See what a morning”

https://youtu.be/UhNG8kA7Z_4

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 32

 

When I kept silent about my sin, my body wasted away
Through my groaning all day long.
For day and night Your hand was heavy upon me;

My vitality failed as with the dry heat of summer.
I acknowledged my sin to You,

And I did not hide my guilt;
I said, “I will confess my wrongdoings to the Lord”;
And You forgave the guilt of my sin.
Therefore, let everyone who is godly pray to You in a time when You may be found;

Certainly in a flood of great waters, they will not reach him.
You are my hiding place; You keep me from trouble;
You surround me with songs of deliverance.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For war and discord in Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, Afghanistan, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

Saya meminta kejelasan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kebingunganku

Saya meminta belas kasihan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kehancuranku

Tuhan dalam pertemuan kita

Tuhan dalam perpisahan kita

 

Lagu "Lihat betapa paginya"

https://youtu.be/UhNG8kA7Z_4

 

Saat aku datang ke hadapan takhtamu

Bersujud di hadapanmu

Semoga doaku naik padamu

Dan berkahmu menghujaniku

Ayo Roh Kudus, tulang kering terbangun

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 32

 

Ketika saya diam tentang dosa saya, tubuh saya terbuang sia-sia

Melalui eranganku sepanjang hari.

4 Karena siang dan malam tangan-Mu berat atasku;

Vitalitas saya gagal seperti musim panas yang kering.

5 Aku mengakui dosaku kepada-Mu,

Dan saya tidak menyembunyikan kesalahan saya;

Saya berkata, “Saya akan mengakui kesalahan saya kepada Tuhan”;

Dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku.

6 Karena itu, biarlah setiap orang yang saleh berdoa kepada-Mu pada saat Engkau ditemukan;

Tentu dalam banjir air besar, mereka tidak akan mencapainya.

7 Kamu adalah tempat persembunyianku; Anda menjauhkan saya dari masalah;

Anda mengelilingi saya dengan lagu-lagu pembebasan.

 

Kami berdoa untuk semua orang yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk perang dan perselisihan di Israel, Palestina, Kolombia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, Afghanistan, kami negara sendiri, dokter dan perawat, penjaga, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, dan isu-isu perubahan iklim yang mendesak, untuk banyak pengungsi, keluarga dan teman-teman kita dan diri kita sendiri… Roh Tuhan yang Hidup hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran, dan jiwa kita dan sembuhkan kami dari semua yang merugikan kami. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Taruh api di hatiku

Dan kirimkan aku Rohmu

Perbarui harapan dan impianku

Ingatkan saya bahwa cara baru selalu mungkin

Dalam hidup, dalam kematian dan setelah kematian

Tuhan selalu bersama kita.

Selalu ada harapan.

Amin.

 

Tanrı'nın açıklığına sesleniyorum

Benim kafa karışıklığımda buluşmak için

Tanrı'nın merhametine sesleniyorum

Benim kırıklığımda buluşmak için

Tanrı bizim toplantımızda

Tanrı ayrılığımızda

 

Şarkı “Bak ne sabah”

https://youtu.be/UhNG8kA7Z_4

 

tahtının önüne geldiğimde

Önünde eğil

dualarım sana yükselsin

Ve nimetlerin üzerime yağıyor

Gel Kutsal Ruh, kuru kemikler uyansın

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 32

 

Günahım hakkında sustuğumda bedenim heba oldu

Bütün gün iniltilerimin arasından.

4 Gece gündüz elin bana ağır geldi;

Canlılığım yazın kuru sıcağında olduğu gibi başarısız oldu.

5 Günahımı sana itiraf ettim,

Ve suçumu gizlemedim;

Ben, “Rab'be günahlarımı itiraf edeceğim” dedim;

Ve günahımın suçunu bağışladın.

6 Bu nedenle, Tanrı yolunda olan herkes, bulunabileceğin bir zamanda Sana dua etsin;

Muhakkak ki büyük sular selinde ona ulaşamayacaklardır.

7 Sen benim saklandığım yersin; Beni beladan koruyorsun;

Beni kurtuluş şarkılarıyla kuşatıyorsun.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, Afganistan, bizim kendi ülke, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle karşı karşıya kalanlar ve iklim değişikliğinin acil sorunları, birçok mülteci, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz için… Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza giriyor. ve bize zarar veren her şeyi iyileştir. Melekleriniz bu sefer yanımızda olsun. İsa adına dua ediyoruz.

 

 

yüreğime ateş koy

Ve bana Ruhunu gönderir

Umutlarımı ve hayallerimi yenile

Bana yeni bir yolun her zaman mümkün olduğunu hatırlat

Hayatta, ölümde ve ölümün ötesinde

Tanrı her zaman bizimledir.

Her zaman umut vardır.

Amin.

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews