Friday 11 June 2021

Prayers 11/12th June 2021, Dualar 11/12 Haziran 2021, Sholat 11/12 Juni 2021,I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in my brokenness

God in our meeting 

God in our parting

 

Song “A rich young man” 

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 32

 

I will instruct you and teach you in the way which you should go;
I will advise you with My eye upon you.
Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding,
Whose trappings include bit and bridle to hold them in check,
Otherwise they will not come near to you.
10 The sorrows of the wicked are many,
But the one who trusts in the Lord, goodness will surround him.
11 Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones;
And shout for joy, all you who are upright in heart.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For war and discord in Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, Afghanistan, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

Saya meminta kejelasan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kebingunganku

Saya meminta belas kasihan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kehancuranku

Tuhan dalam pertemuan kita

Tuhan dalam perpisahan kita

 

Lagu "Seorang pemuda kaya"

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

Saat aku datang ke hadapan takhtamu

Bersujud di hadapanmu

Semoga doaku naik padamu

Dan berkahmu menghujaniku

Ayo Roh Kudus, tulang kering terbangun

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 32

 

Aku akan mengajarimu dan mengajarimu jalan yang harus kau tempuh;

Aku akan menasihatimu dengan pandangan-Ku kepadamu.

9 Jangan seperti kuda atau seperti bagal, yang tidak berakal,

Yang perangkapnya termasuk bit dan kekang untuk menahannya,

Jika tidak, mereka tidak akan mendekati Anda.

10 Kesedihan orang fasik banyak,

Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, kebaikan akan mengelilinginya.

11 Bergembiralah karena Tuhan dan bergembiralah, hai orang-orang benar;

Dan bersoraklah kegirangan, hai kamu semua yang lurus hatinya.

 

Kami berdoa untuk semua orang yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk perang dan perselisihan di Israel, Palestina, Kolombia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, Afghanistan, kami negara sendiri, dokter dan perawat, penjaga, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, dan isu-isu perubahan iklim yang mendesak, untuk banyak pengungsi, keluarga dan teman-teman kita dan diri kita sendiri… Roh Tuhan yang Hidup hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran, dan jiwa kita dan sembuhkan kami dari semua yang merugikan kami. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Taruh api di hatiku

Dan kirimkan aku Rohmu

Perbarui harapan dan impianku

Ingatkan saya bahwa cara baru selalu mungkin

Dalam hidup, dalam kematian dan setelah kematian

Tuhan selalu bersama kita.

Selalu ada harapan.

Amin.

 

Tanrı'nın açıklığına sesleniyorum

Benim kafa karışıklığımda buluşmak için

Tanrı'nın merhametine sesleniyorum

Benim kırıklığımda buluşmak için

Tanrı bizim toplantımızda

Tanrı ayrılığımızda

 

Şarkı "Zengin bir genç adam"

https://youtu.be/xX-a_ibnHB0

 

tahtının önüne geldiğimde

Önünde eğil

dualarım sana yükselsin

Ve nimetlerin üzerime yağıyor

Gel Kutsal Ruh, kuru kemikler uyansın

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 32

 

Size yol göstereceğim ve gitmeniz gereken yolu öğreteceğim;

Gözüm üzerinizdeyken size öğüt vereceğim.

9 At gibi, katır gibi anlayışsız olmayın,

Kimin ziynetleri onları kontrol altında tutmak için uç ve dizgin içerir,

Aksi takdirde size yaklaşmazlar.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama Rab'be güvenen, iyilik onu kuşatır.

11 Rab'de sevinin ve sevinin, ey doğrular;

Ve yürekleri doğru olan hepiniz sevinç için haykırın.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, Afganistan, bizim kendi ülke, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle karşı karşıya kalanlar ve iklim değişikliğinin acil sorunları, birçok mülteci, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz için… Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza giriyor ve bize zarar veren her şeyi iyileştir. Melekleriniz bu sefer yanımızda olsun. İsa adına dua ediyoruz.

 

yüreğime ateş koy

Ve bana Ruhunu gönderir

Umutlarımı ve hayallerimi yenile

Bana yeni bir yolun her zaman mümkün olduğunu hatırlat

Hayatta, ölümde ve ölümün ötesinde

Tanrı her zaman bizimledir.

Her zaman umut vardır.

Amin.

 

Winter

Winter

Total Pageviews