Wednesday 2 June 2021

Prayers 2/3rd June 2021,I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in our brokenness

God in our meeting 

God in our parting. 

 

Song “Waymaker”

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 31

 

I hate those who devote themselves to worthless idols,
But I trust in the Lord.
I will rejoice and be glad in Your faithfulness,

Because You have seen my misery;
You have known the troubles of my soul,
And You have not handed me over to the enemy;
You have set my feet in a large place.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For war and discord in Israel, Palestine, Columbia, India, Brazil, Russia, Ukraine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, Afghanistan, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “I will wait for you

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

Saya meminta kejelasan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kebingunganku

Saya meminta belas kasihan Tuhan

Untuk menemuiku dalam kehancuran kita

Tuhan dalam pertemuan kita

Tuhan dalam perpisahan kita.

 

Lagu "Pembuat Jalan"

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

Saat aku datang ke hadapan takhtamu

Bersujud di hadapanmu

Semoga doaku naik padamu

Dan berkahmu menghujaniku

Ayo Roh Kudus, tulang kering terbangun

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 31

 

Aku benci mereka yang mengabdikan diri pada berhala yang tidak berharga,

Tapi aku percaya pada Tuhan.

7 Aku akan bersorak-sorai dan bergembira karena kesetiaan-Mu,

Karena Engkau telah melihat kesengsaraanku;

Anda telah mengetahui masalah jiwa saya,

8 Dan Engkau tidak menyerahkan aku kepada musuh;

Anda telah menginjakkan kaki saya di tempat yang luas.

 

Kami berdoa untuk semua orang yang kami bawa di hati kami.

 

Untuk perang dan perselisihan di Israel, Palestina, Kolombia, India, Brasil, Rusia, Ukraina, Yaman, Myanmar, Rohingya, Uyghur, Hong Kong, Nigeria, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Suriah, Iran, AS, Afghanistan, kami negara sendiri, dokter dan perawat, penjaga, guru, mereka yang menghadapi ketidakadilan, dan isu-isu perubahan iklim yang mendesak, untuk banyak pengungsi, keluarga dan teman-teman kita dan diri kita sendiri… Roh Tuhan yang Hidup hadir bersama kita sekarang memasuki tubuh, pikiran, dan jiwa kita dan sembuhkan kami dari semua yang merugikan kami. Biarkan malaikat Anda berada di samping kami saat ini. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

 

Lagu “Aku akan menunggumu

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Taruh api di hatiku

Dan kirimkan aku Rohmu

Perbarui harapan dan impianku

Ingatkan saya bahwa cara baru selalu mungkin

Dalam hidup, dalam kematian dan setelah kematian

Tuhan selalu bersama kita.

Selalu ada harapan.

Amin.

 

Tanrı'nın açıklığına sesleniyorum

Benim kafa karışıklığımda buluşmak için

Tanrı'nın merhametine sesleniyorum

Benimle kırıklığımızda buluşmak için

Tanrı bizim toplantımızda

Tanrı ayrılığımızda.

 

Şarkı "Yolcu"

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

tahtının önüne geldiğimde

Önünde eğil

dualarım sana yükselsin

Ve nimetlerin üzerime yağıyor

Gel Kutsal Ruh, kuru kemikler uyansın

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 31

 

Kendini değersiz putlara adayanlardan nefret ediyorum,

Ama ben Rabbime güveniyorum.

7 Sadakatinden dolayı sevinip sevineceğim,

Çünkü sen benim sefaletimi gördün;

Ruhumun dertlerini biliyorsun,

8 Ve beni düşmana teslim etmedin;

Ayaklarımı büyük bir yere koydun.

 

Kalbimizde taşıdığımız herkes için dua ediyoruz.

 

İsrail, Filistin, Kolombiya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Yemen, Myanmar, Rohingyalar, Uygurlar, Hong Kong, Nijerya, Beyaz Rusya, Eritre, Etiyopya, Suriye, İran, ABD, Afganistan, bizim kendi ülke, doktorlar ve hemşireler, bakıcılar, öğretmenler, adaletsizlikle karşı karşıya kalanlar ve iklim değişikliğinin acil sorunları, birçok mülteci, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve kendimiz için… Bizimle birlikte bulunan Yaşayan Tanrı'nın Ruhu şimdi bedenlerimize, zihinlerimize ve ruhlarımıza giriyor ve bize zarar veren her şeyi iyileştir. Melekleriniz bu sefer yanımızda olsun. İsa adına dua ediyoruz.

 

Şarkı “Seni bekleyeceğim

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

yüreğime ateş koy

Ve bana Ruhunu gönderir

Umutlarımı ve hayallerimi yenile

Bana yeni bir yolun her zaman mümkün olduğunu hatırlat

Hayatta, ölümde ve ölümün ötesinde

Tanrı her zaman bizimledir.

Her zaman umut vardır.

Amin.

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews