Thursday 16 June 2022

Prayers 15th June 2022, Rugăciuni 15 iunie 2022, 祈禱 2022 年 6 月 15 日, صلاة 15 حزيران 2022,

I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God

To meet me in our brokenness

God in our meeting 

God in our parting. 

 

Song “Waymaker”

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 31

 

I hate those who devote themselves to worthless idols,
But I trust in the Lord.
I will rejoice and be glad in Your faithfulness,
Because You have seen my misery;
You have known the troubles of my soul,
And You have not handed me over to the enemy;
You have set my feet in a large place.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For the asylum seekers awaiting deportation, for Ukraine, Russia, Israel, Palestine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “I will wait for you

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

 

Invoc claritatea lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în confuzia mea

Invoc mila lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în necazul nostru

Dumnezeu în întâlnirea noastră

Dumnezeu în despărțirea noastră.

 

Cântecul „Waymaker”

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

Când vin înaintea tronului tău

Închină-te înaintea ta

Fie ca rugăciunile mele să se ridice la tine

Și binecuvântările tale plouă peste mine

Vino, Duhul Sfânt, trezește-te oasele uscate

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 31

 

Îi urăsc pe cei care se dedică idolilor fără valoare,

Dar mă încred în Domnul.

7 Mă voi bucura și mă voi veseli de credincioșia Ta,

Pentru că mi-ai văzut mizeria;

Tu ai cunoscut necazurile sufletului meu,

8 Și nu m-ai dat în mâna vrăjmașului;

Mi-ai pus picioarele într-un loc mare.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru solicitanții de azil care așteaptă deportarea, pentru Ucraina, Rusia, Israel, Palestina, Yemen, Myanmar, rohingyas, uiguri, Hong Kong, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, SUA, propria noastră țară, medici și asistente, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptate și cu probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru numeroșii refugiați, familiile și prietenii noștri și pentru noi înșine... Spiritul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și ne vindecă de tot ce dăunează ne. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm.

 

Cântecul „Te voi aștepta

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Pune foc în inima mea

Și îmi trimite Duhul tău

Înnoiește-mi speranțele și visele

Amintește-mi că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este mereu cu noi.

Intotdeauna exista speranta.

Amin.

 

我呼籲上帝的清晰

在迷茫中遇見我

我呼求上帝的憐憫

在我們的破碎中遇見我

神在我們的聚會中

神在我們的分別。

 

歌曲“Waymaker”

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

當我來到你的寶座前

在你面前鞠躬

願我為你祈禱

你的祝福如雨點般落在我身上

聖靈降臨,枯骨甦醒

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 31

 

我恨那些獻身於毫無價的偶像的人,

但我信靠主。

我要因你的信實歡喜快樂,

因為你看到了我的痛苦;

你知道我心靈的煩惱,

你沒有將我交給仇敵;

你把我的放在一個很大的地方。

 

我們為所有我們心中的人祈禱。

 

對於等待被驅逐出境的尋求庇護者,對於烏克蘭、俄羅斯、以色列、巴勒斯坦、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、厄立特里亞、埃塞俄比亞、敘利亞、伊朗、美國、我們自己的國家、醫生和護士,照顧者、老師、那些面對不公正和緊迫的氣候變化問題的人,為許多難民、我們的家人和朋友以及我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有的傷害我們。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。

 

歌曲《我等你》

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

 

把火燒在我心裡

把你的靈魂送給我

更新我的希望和夢想

提醒我新的方式總是可能的

在生命中,在死亡中和超越死亡

上帝總是與我們同在。

總有希望。

阿門。

 

أدعو الله صفاء

لمقابلتي في حيرتي

ادعو الى رحمة الله

أن تقابلني في انكسارنا

الله في لقائنا

الله في فراقنا.

 

أغنية "Waymaker"

https://youtu.be/n4XWfwLHeLM

 

كما أتيت أمام عرشك

تنحني أمامك

نرجو أن ترتفع صلاتي إليك

وبركاتك تنهمر عليّ

تعال أيها الروح القدس ، أيقظ العظام الجافة

 

الصلاة الربانية بلغتنا

 

مزمور 31

 

أكره أولئك الذين يكرسون أنفسهم للأوثان التي لا قيمة لها ،

لكنني أثق في الرب.

7 ابتهج وابتهج بامانتك.

لأنك رأيت بؤسي.

لقد عرفت متاعب روحي ،

8 وانت لم تسلمني للعدو.

لقد وضعت قدمي في مكان كبير.

 

نصلي من أجل كل من نحمله في قلوبنا.

 

بالنسبة لطالبي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل ، لأوكرانيا ، روسيا ، إسرائيل ، فلسطين ، اليمن ، ميانمار ، الروهينجا ، الأويغور ، هونغ كونغ ، بيلاروسيا ، إريتريا ، إثيوبيا ، سوريا ، إيران ، الولايات المتحدة ، بلدنا ، أطباء وممرضات ، مقدمي الرعاية والمعلمين وأولئك الذين يواجهون الظلم والقضايا الملحة لتغير المناخ ، للعديد من اللاجئين وعائلاتنا وأصدقائنا وأنفسنا ... روح الله الحي الحاضر معنا الآن تدخل أجسادنا وعقولنا وأرواحنا وتشفينا من كل ما يضر نحن. فليكن ملائكتك بجانبنا في هذا الوقت. في اسم يسوع نصلي.

 

أغنية "سأنتظرك

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

ضعوا النار في قلبي

ويرسل لي روحك

أجدد آمالي وأحلامي

ذكّرني أن الطريقة الجديدة ممكنة دائمًا

في الحياة والموت وما بعد الموت

الله دائما معنا.

يوجد دائما امل.

آمين.

Winter

Winter

Total Pageviews