Friday 24 March 2023

Prayers 24th March 2023, প্রার্থনা 24শে মার্চ 2023, Bön 24 mars 2023, প্রার্থনা 24শে মার্চ 2023,


God our creator who goes before us

You draw us forward in faith

Like a pillar of fire across deserts 

A rock of assurance

As we journey 

Speak to us with your words of comfort and wisdom.

 

Song “Who am I”

https://youtu.be/3rT8Re1EIQc

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Ezekiel 9

 

Then He cried out in my presence with a loud voice, saying, “Come forward, you executioners of the city, each with his weapon of destruction in his hand.” And behold, six men came from the direction of the upper gate which faces north, each with his smashing weapon in his hand; and among them was one man clothed in linen with a scribe’s kit at his waist. And they came in and stood beside the bronze altar.

Then the glory of the God of Israel ascended from the cherub on which it had been, to the threshold of the temple. And He called to the man clothed in linen at whose waist was the scribe’s kit. And the Lord said to him, “Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and make a mark on the foreheads of the people who groan and sigh over all the abominations which are being committed in its midst.”

 

We pray for the people of Ukraine, and for the Russian people, for Hong Kong, for Taiwan, for Syrians, for Yemenis, for Palestinians, for Rohingas, for Uighurs; For those suffering from flooding, drought earthquakes, and cyclones due to climate change, for the millions of refugees, for homeless people, for those who are hungry, thirsty or in prison, for the terrified and deranged; for those on strike, for doctors nurses, teachers and for the government to do the best for its people and not the worst; for our children, grandchildren and a better future for us all.

 

Loving God help us to follow you

Into a place of quietness,

Where we may face beasts and wilderness

But we will know the presence of angels 

Even in the desert times. Amen.

 

 

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা যিনি আমাদের আগে যান

আপনি আমাদের বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে যান

মরুভূমি জুড়ে আগুনের স্তম্ভের মতো

আশ্বাসের শিলা

আমরা যাত্রা হিসাবে

আপনার সান্ত্বনা এবং জ্ঞানের শব্দ দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন

 

গান "আমি কে"

https://youtu.be/3rT8Re1EIQc

 

আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রভুর প্রার্থনা বলি

 

ইজেকিয়েল 9

 

তারপর তিনি আমার সামনে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, "হে শহরের জল্লাদরাপ্রত্যেকে তার হাতে ধ্বংসের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসো" 2আর দেখছয়জন লোকউপরের ফটকের দিক হইতে আসিয়াছেযেটি উত্তর দিকে মুখ করা আছেপ্রত্যেকে তাহার হাতে থেঁতলে দেওয়া অস্ত্র নিয়েএবং তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল লিনেনপরা যার কোমরে একজন লেখকের কিট ছিল৷ তারা ভিতরে এসে ব্রোঞ্জের বেদীর পাশে দাঁড়াল

3তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা সেই করুবের উপর থেকে মন্দিরের চৌকাঠে উঠে গেল এবং তিনি লিনেন পরিহিত লোকটিকে ডাকলেন যার কোমরে লেখকের কিটছিল 4আর সদাপ্রভু তাকে বললেন, “নগরের মাঝখান দিয়ে যাওজেরুজালেমের মধ্য দিয়ে যাও এবং তার মধ্যে যে সমস্ত জঘন্য কাজ হচ্ছে তার জন্য যারা হাহাকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের কপালে একটি চিহ্ন তৈরি কর

 

আমরা ইউক্রেনের জনগণের জন্য এবং রাশিয়ার জনগণের জন্যহংকংয়ের জন্যতাইওয়ানের জন্যসিরিয়ানদের জন্যইয়েমেনের জন্যফিলিস্তিনিদের জন্যরোহিঙ্গাদের জন্যউইঘুরদের জন্য প্রার্থনা করিজলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা বন্যাখরা ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড়ের শিকারলক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্যগৃহহীনমানুষের জন্যযারা ক্ষুধার্ততৃষ্ণার্ত বা কারাগারেআতঙ্কিত  বিপর্যস্তদের জন্যযারা ধর্মঘটে আছেন তাদের জন্যডাক্তার নার্সদের জন্যশিক্ষকদের জন্য এবংসরকার যাতে তার জনগণের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ নয়আমাদের সন্তানদের জন্যনাতি-নাতনিদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্যএকটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য

 

প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের আপনাকে অনুসরণ করতে সাহায্য করুন

নিস্তব্ধতার জায়গায়,

যেখানে আমরা পশুপাখি এবং প্রান্তরের মুখোমুখি হতে পারি

তবে আমরা ফেরেশতাদের উপস্থিতি জানব

এমনকি মরুভূমির সময়েও আমীন

 

Gud vår skapare som går före oss

Du drar oss framåt i tro

Som en eldstolpe över öknar

En klippa av trygghet

När vi reser

Tala till oss med dina tröstande och visdomsord.

 

Låten "Vem är jag"

https://youtu.be/3rT8Re1EIQc

 

Vi ber Herrens bön på vårt eget språk

 

Hesekiel 9

 

Då ropade han inför min närvaro med hög röst och sade: "Kom fram, ni stadens bödlar, var och en med sitt förstörelsevapen i sin hand." 2 Och se, sex män kom från riktningen mot den övre porten som vetter mot norr, var och en med sitt slagvapen i sin hand; och bland dem fanns en man klädd i linne med ett skriftställ vid midjan. Och de kommo in och ställde sig bredvid bronsaltaret.

3 Då steg Israels Guds härlighet upp från keruben på vilken den hade stått, till templets tröskel. Och han ropade till mannen som var klädd i linne, vars midja fanns en skriftlärd. 4Och Herren sade till honom: "Gå genom staden, mitt i Jerusalem, och gör ett märke på pannan på folket som suckar och suckar över alla de styggelser som begås i dess mitt."

 

Vi ber för folket i Ukraina och för det ryska folket, för Hongkong, för Taiwan, för syrier, för jemeniter, för palestinier, för rohinger, för uigurer; För dem som lider av översvämningar, jordbävningar i torka och cykloner på grund av klimatförändringar, för miljontals flyktingar, för hemlösa människor, för de som är hungriga, törstiga eller i fängelse, för de skräckslagna och förvirrade; för dem som strejkar, för läkare, sjuksköterskor, lärare och för att regeringen ska göra det bästa för sitt folk och inte det värsta; för våra barn, barnbarn och en bättre framtid för oss alla.

 

Älska Gud hjälp oss att följa dig

Till en plats av stillhet,

Där vi kan möta bestar och vildmark

Men vi kommer att känna till änglars närvaro

Även i ökentider. Amen.

 

 

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা যিনি আমাদের আগে যান

আপনি আমাদের বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে যান

মরুভূমি জুড়ে আগুনের স্তম্ভের মতো

আশ্বাসের শিলা

আমরা যাত্রা হিসাবে

আপনার সান্ত্বনা এবং জ্ঞানের শব্দ দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন

 

গান "আমি কে"

https://youtu.be/3rT8Re1EIQc

 

আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রভুর প্রার্থনা বলি

 

ইজেকিয়েল 9

 

তারপর তিনি আমার সামনে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, "হে শহরের জল্লাদরাপ্রত্যেকে তার হাতে ধ্বংসের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসো" 2আর দেখছয়জন লোকউপরের ফটকের দিক হইতে আসিয়াছেযেটি উত্তর দিকে মুখ করা আছেপ্রত্যেকে তাহার হাতে থেঁতলে দেওয়া অস্ত্র নিয়েএবং তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল লিনেনপরা যার কোমরে একজন লেখকের কিট ছিল৷ তারা ভিতরে এসে ব্রোঞ্জের বেদীর পাশে দাঁড়াল

3তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা সেই করুবের উপর থেকে মন্দিরের চৌকাঠে উঠে গেল এবং তিনি লিনেন পরিহিত লোকটিকে ডাকলেন যার কোমরে লেখকের কিটছিল 4আর সদাপ্রভু তাকে বললেন, “নগরের মাঝখান দিয়ে যাওজেরুজালেমের মধ্য দিয়ে যাও এবং তার মধ্যে যে সমস্ত জঘন্য কাজ হচ্ছে তার জন্য যারা হাহাকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের কপালে একটি চিহ্ন তৈরি কর

 

আমরা ইউক্রেনের জনগণের জন্য এবং রাশিয়ার জনগণের জন্যহংকংয়ের জন্যতাইওয়ানের জন্যসিরিয়ানদের জন্যইয়েমেনের জন্যফিলিস্তিনিদের জন্যরোহিঙ্গাদের জন্যউইঘুরদের জন্য প্রার্থনা করিজলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা বন্যাখরা ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড়ের শিকারলক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্যগৃহহীনমানুষের জন্যযারা ক্ষুধার্ততৃষ্ণার্ত বা কারাগারেআতঙ্কিত  বিপর্যস্তদের জন্যযারা ধর্মঘটে আছেন তাদের জন্যডাক্তার নার্সদের জন্যশিক্ষকদের জন্য এবংসরকার যাতে তার জনগণের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ নয়আমাদের সন্তানদের জন্যনাতি-নাতনিদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্যএকটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য

 

প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের আপনাকে অনুসরণ করতে সাহায্য করুন

নিস্তব্ধতার জায়গায়,

যেখানে আমরা পশুপাখি এবং প্রান্তরের মুখোমুখি হতে পারি

তবে আমরা ফেরেশতাদের উপস্থিতি জানব

এমনকি মরুভূমির সময়েও আমীন

 

Winter

Winter

Total Pageviews