Sunday 2 June 2024

Prayers 3rd June 2024, 2024 年 6 月 3 日祈禱,പ്രാർത്ഥനകൾ 3 ജൂൺ 2024, 

Song “Psalm 91” https://youtu.be/c0t3w9ZYsTo?feature=shared

 

God of Spirit and fire

We remember those 

Caught up in destruction and violence

God of passion and justice

We pray for all those working for justice in our communities

Bridging the gap 

Between the powerful and the vulnerable

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Acts 5

 

12 The apostles performed many signs and wonders among the people. And all the believers used to meet together in Solomon’s Colonnade. 13 No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people.14 Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. 15 As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter’s shadow might fall on some of them as he passed by. 16 Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed.

 

Song “Forgiven” https://youtu.be/u_ZWEO36jok?feature=shared

 

We pray for peace in Gaza, for Israeli hostages and their families, for peace in Ukraine, Russia, for Lebanon, Syria, Afghanistan, Iran, Yemen, for Hong Kong, China, for South Africa; for work to halt climate change, for the 100 million people who are refugees or asylum seekers, for the homeless, the hungry, the distressed.

Spirit of the Living God be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “Why should the devil have all the good music” https://youtu.be/shjd5x-uDJw?feature=shared

 

Put fire in my heart 

Send me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death. Amen.

 

歌曲「詩篇 91 https://youtu.be/c0t3w9ZYsTo?feature=shared

 

靈與火之神

我們記得那些

陷入破壞和暴力

熱情與正義之神

我們為社區中所有為正義而努力的人們祈禱

縮小差距

強者與弱者之間

 

當我來到祢的寶座前

在你面前跪下

願我的禱告升遷到你身上

祢的祝福如雨般降臨在我身上

 

我們用自己的語言念主禱文

 

使徒行傳 5

 

12 使徒在民間行了許多神蹟奇事。所有的信徒過去都在所羅門柱廊聚會。 13 儘管他們受到人民的高度評價,但沒有人敢加入他們的行列。 15 於是,人們把病人帶到街上,把他們放在床上和墊子上,這樣,彼得經過的時候,至少有一些人的影子可以落在他們身上。 16 耶路撒冷周圍各城也有許多人帶著病人和被邪靈折磨的人來聚集,他們都痊癒了。

 

歌曲「寬恕」 https://youtu.be/u_ZWEO36jok?feature=shared

 

我們為加薩的和平、為以色列人質及其家人、為烏克蘭、俄羅斯、黎巴嫩、敘利亞、阿富汗、伊朗、葉門、香港、中國、南非的和平祈禱;為了阻止氣候變遷的努力,為了一億難民或尋求庇護者,為了無家可歸者、飢餓者和貧困者。

此時此刻,永生神的靈就在我們身邊。奉耶穌的名我們祈禱。阿門

 

歌曲「為什麼魔鬼應該擁有所有好音樂」 https://youtu.be/shjd5x-uDJw?feature=shared

 

點燃我心中的火

送我你的靈魂

重燃我的希望與夢想

提醒我新的方式總是有可能的

生時、死時、死後。阿門。

 

ഗാനം "സങ്കീർത്തനം 91" https://youtu.be/c0t3w9ZYsTo?feature=shared

 

ആത്മാവിൻ്റെയും അഗ്നിയുടെയും ദൈവം

ഞങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കുന്നു

നാശത്തിലും അക്രമത്തിലും അകപ്പെട്ടു

വികാരത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ദൈവം

ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

വിടവ് നികത്തുക

ശക്തർക്കും ദുർബലർക്കും ഇടയിൽ

 

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ വരുന്നതുപോലെ

നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടുക

എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് ഉയരട്ടെ

നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിൽ വർഷിക്കുന്നു

 

നാം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നു

 

പ്രവൃത്തികൾ 5

 

12 അപ്പൊസ്തലന്മാർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തു. എല്ലാ വിശ്വാസികളുംസോളമൻ്റെ കോളനിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. 13 ജനങ്ങളാൽ ഉന്നതമായിആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും മറ്റാരും അവരോടൊപ്പം ചേരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. 14 എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ കൂടുതൽപുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ സംഖ്യയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയുംചെയ്തു. 15 തൽഫലമായി, ആളുകൾ രോഗികളെ തെരുവുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കകളിലും പായകളിലുംകിടത്തി, അങ്ങനെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ ചിലരുടെ മേൽ പതിക്കും. 16 യെരൂശലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ജനക്കൂട്ടം വന്നുകൂടി, അവരുടെ രോഗികളെയുംഅശുദ്ധാത്മാക്കളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ടുവന്നു, അവർ എല്ലാവരും സുഖം പ്രാപിച്ചു.

 

ഗാനം "ക്ഷമിച്ചു" https://youtu.be/u_ZWEO36jok?feature=shared

 

ഗാസയിലെ സമാധാനത്തിനും, ഇസ്രായേലി ബന്ദികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും, ഉക്രെയ്ൻ, റഷ്യ, ലെബനൻ, സിറിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, യെമൻ, ഹോങ്കോങ്ങ്, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽസമാധാനത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായി, അഭയാർത്ഥികളോ അഭയാർത്ഥികളോ ആയ 100 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക്, ഭവനരഹിതർക്കും വിശക്കുന്നവർക്കുംദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി.

ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. യേശുവിൻ്റെനാമത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ

 

ഗാനം "എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാചിന് എല്ലാ നല്ല സംഗീതവും" https://youtu.be/shjd5x-uDJw?feature=shared

 

എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തീ ഇടുക

നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് അയക്കൂ

എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും പുതുക്കുക

ഒരു പുതിയ വഴി എപ്പോഴും സാധ്യമാണെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക

ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും മരണത്തിനുമപ്പുറവും. ആമേൻ.

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews